HIT מכון טכנולוגי חולון

מכון טכנולוגי חולון, HIT - הוא מוסד עצמאי להשכלה גבוהה, השוקד על הוראת המדעים, ההנדסה והטכנולוגיה. במכון לומדים כ 3,500 סטודנטים והוא בתנופת פיתוח וזיקה חזקה לתעשיות ההייטק המובילות, כגון: מיקרוסופט, מוטורולה, חברת החשמל, ועוד;

המכון, רואה לעצמו חובה וזכות לחשוף את תלמידיו לנושא המחויבות החברתית, כלפי אוכלוסיות נזקקות: נוער טעון טיפוח, משתקמים במועדון אנוש, עולים חדשים ועוד.

תרומתם החברתית של הסטודנטים בולטת לאורך הזמן בשכונות, במתנס"ים ובמועדונים של העיר חולון.

8 סטודנטים לוקחים ולקחו בעבר, חלק בפרוייקט. הם מביאים עמם ידע מקצועי נרחב במחשבים, בטחון עצמי ויחס מכבד וחברי לזולת.

על מעורבותם החברתית של הסטודנטים והמכון, ניתן לקרוא בכתבה ובתגובות.

 

 

 

 
החברות
המשתתפות
   
כל הזכויות שמורות 2006-2013 ©